TJENESTER / SERAI
SERAI - Prosjektledelse

Prosjektledelse

SERAI tar det overordnede ansvaret for ledelse og gjennomføring av både større og mindre byggeprosjekter. Prosjektlederen er øverste administrative leder for alle som er engasjert i prosjekter, og skal sikre at prosjektet leveres til riktig tid, avtalt pris og forventet kvalitet.

Les mer om Prosjektledelse
SERAI - Rådgivning

Rådgivning

SERAI har lang erfaring innenfor en rekke byggfag. Vi kan bistå privatpersoner, boligselskap og næringsdrivende med gjennomgang av bolig, leilighet eller næringsbygg for byggtekniske feil og mangler i både nye og eldre bygg.

Les mer om Rådgivning
SERAI - Byggeledelse

Byggeledelse

SERAI tar ansvaret som byggeleder for å lede arbeidene på byggeplassen i henhold til avtaler og kontrakter som er inngått mellom byggherren og entreprenører.

Les mer om Byggeledelse