SERAI - Prosjektledelse

Prosjektledelse

SERAI tar det overordnede ansvaret for ledelse og gjennomføring av byggeprosjekter i alle størrelser. I prosjekter er prosjektlederen den øverste administrative lederen for alle involverte. Oppgavene er å sikre at prosjektet blir levert til riktig tid, avtalt pris og forventet kvalitet.

Overordnet prosjektledelse

 • Prosjektadministrasjon
 • Fremdriftsplanlegging og -styring
 • Ansvar for anskaffelse og kontrahering av rådgivere og entreprenører som bidrar i prosjektet
 • Utarbeide tilbudsdokumenter, kontrakter og kravspesifikasjoner

Økonomistyring

 • Budsjettering
 • Oppfølging av avvik
 • Usikkerhetsstyring

Kvalitetssikring

 • Kvalitetssikring underveis i og ved ferdigstillingen av prosjektet

Utover disse punktene kan det avtales å utarbeide skriftlig materiale som plandokumenter, rapporter, møtereferater. SERAI kan ivareta rollen som byggherrens representant og koordinator for prosjektering og utførelse iht. byggherreforskriften.

Rådgivning

SERAI har lang erfaring innenfor en rekke byggfag. Vi kan bistå privatpersoner, boligselskap og næringsdrivende med gjennomgang av bolig, leilighet eller næringsbygg for byggtekniske feil og mangler i både nye og eldre bygg.

Vi har et samarbeid med andre rådgivere om det trengs for å få et helhetsbilde av din bolig.

 • Vi tar vare på din bolig og sikrer verdier med årlig gjennomgang, vedlikehold og service
 • Vi bistår leilighetsbygg/sameie med gjennomføring av årlig kontroll og service, utarbeide internkontroll og vedlikeholdssystemer
 • Vi tar årlig service på din/ditt Nærings/forretnings/industribygg, og utarbeider internkontroll og vedlikeholdssystemer

Skal du bygge nytt eller bygge på eksisterende bolig/hytte og ikke har anelse hvordan du går frem, bistå vi gjerne med:

 • Kontakte arkitekt og eventuelle konsulenter, samt bistå med søknader til kommune
 • Utarbeidelse av budsjett
 • Innhenting av tilbud
 • Evaluere innkomne tilbud
 • Kontraktsmøte, utarbeide avtaledokument
 • Oppfølging av byggeprosjektet
 • Ferdigbefaring og overtakelse
 • 1års befaring

 

Vi utarbeider dokumentasjon på bakgrunn av:

Eksisterende bolig/hytte/næringsbygg

 • Kontroll av din bolig med sjekkliste som ivaretar;
  • Klassifisering
  • Utvendig anlegg og bygningens utvendige del som vegger/grunnmur og tak
  • Kjeller, første etasje og påfølgende etasjer
  • Bad/vaskerom
  • Kjøkken
  • Elektrisitet, så som alder, endringer, samsvarserklæring, synlige skader, kontroll/pålegg
  • Juridisk, så som er byggetillatelse, er det brukt fagfolk, dokumentasjoner
 • Opprette boligmappa på nett.

Nybygg

 • Utarbeidelse av tilbudsdokumenter
 • Kontrahering av entreprenør
 • Kontroll av utførte byggearbeider
 • Kalkulasjon av kostnader ved byggearbeider
 • Organisering av byggemøter
 • Håndtering av avvik og endringer som oppstår
 • Kontroll av fakturaer
 • Kontroll av garantier og forsikringer
SERAI - Byggeledelse

Byggeledelse

Som byggeleder tar SERAI ansvaret for å lede byggearbeidene på byggeplassen i henhold til avtaler og kontrakter som er inngått mellom byggherren og entreprenører. Byggelederen representerer byggherren i det daglige arbeidet på byggeplassen, og følger opp administrasjonen, økonomistyring og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å sikre god fremdrift og høy kvalitet gjennom prosjektet fra start til slutt.

Administrasjon og ledelse av fremdrift byggeplassen

 • Administrasjon og ledelse av byggeplassen på vegne av byggherren
 • Bistand med anskaffelser og kontrahering av entreprenører
 • Daglig oppfølging av fremdrift og kvalitet
 • Løpende håndtering av varsler, krav, endringer og avvik
 • Ledelse av møter og befaring på byggeplass
 • Ledelse av ferdigbefaring og overtakelse
 • Oppfølging i reklamasjonstiden

Daglig oppfølging av økonomien i prosjektet

 • Kontroll av økonomi, som fakturering og sikkerhetsstillelse
 • Forestå behandling av sluttoppgjør fra entreprenør

Løpende oppfølging av miljøkrav

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SJA)

 • SHA-oppfølging på byggeplass (koordinator for utførelsesfasen)