Om SERAI

SERAI utvikler egne prosjekter eller med samarbeidspartnere, vi kjøper eller går i dialog med eiendomsbesittere for utvikling og planlegging av bolig, leilighet og hyttefelt. Vi er med i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger.

SERAI

SERAI har samme betydning på flere språk og har blitt benyttet i flere hundre år for bolig, husvære, fjellstue, vertshus, nattelosji, hotell, herberge, palass m.fl.

Firmaet SERAI står bak utvikling av byggefelt, oppkjøp av eiendommer for videreutvikling, bygging av boliger og leilighetsprosjekter og kan tilby flere tjenester som prosjektledelse, rådgivning og byggeledelse. Hovedsatsingsområdet vil være Listerregionen.

Målsetting

SERAI har som målsetning å være den foretrukne samarbeidspartner for alle leverandører. Vi mener at godt samarbeidsklima mellom totalentreprenør, underentreprenør, konsulenter/ arkitekt, eiendomsmegler og grunneier bidrar til at boligene/leilighetene/hytter vi leverer er av den høyeste kvalitet.

Strategi

SERAI har som strategi å benytte faste samarbeidspartnere slik at alle prosesser går mest mulig smidig, hvilket reduserer risikoen for feil, samt at SERAI har høy prioritet hos de ulike samarbeidspartnerne. Vi ønsker å ta vare på våre partnere og kolleger og dra i samme retning. Vi skal bygge kvalitetsprosjekter som vi og du som kjøper kan være stolte av i ettertid. Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet. Vi jobber alltid for å stedstilpasse våre prosjekter slik at de harmonisk gjenspeiler nærområdet.

Vårt motto er å levere de beste prosjekt til fornuftige priser slik at du som kjøper skal kunne få en bolig som du kan være like stolt av som vi er.